Noi Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SA MẠC NGÀNH NGHĨA SỸ I và II
– Xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện. Gx. Cồn Thoi
– 29/07/2022
– Chủ đề: NOI GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
* Bạch văn: Cả đoàn hãy hóa trang thanh người Việt xưa, đến cửa Bạng, giáo xứ Ba Làng gặp cha Đắc Lộ để nghe ngài kể về gương sống của các thánh Tử Đạo và nhận hành trang lên đường.
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt