Sa mạc Hiệp Hành

SA MẠC HIỆP HÀNH

Trạm kết: Tại giáo xứ Cồn Thoi.

 

Bạch văn: Cả đoàn hãy đến và ở lại Galile gặp Chúa Giê-su Phục Sinh để thể hiện lối sống hiệp hành bằng việc tổ chức một chương trình văn nghệ giao lưu với đoàn sinh xứ Đoàn Tô-ma Thiện.

 

1. SA MẠC HIỆP HÀNH

 

2. BÀI CA TÔM CÁ

 

3. GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

 

4. HIỆP HÀNH

 

5. NHÀ MÌNH RẤT VUI

 

6. HÀNH KHÚC MẾN THÁNH GIÁ

 

 

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt