Thẻ: lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ tháng 6

THÁNG SÁU DƯƠNG LỊCH KÍNH TRÁI TIM CHÚA       Kính nhớ Trái Tim Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa được bày tỏ ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Trái Tim […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt