Danh mục: Lịch mục vụ

Lịch phụng vụ Tháng 8/2016

Lịch phụng vụ Tháng 8-2016 Ý chung: Cầu cho thể thao và tình huynh đệ. Xin cho thể thao trở nên dịp của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng nền hoà bình trên thế giới. Ý truyền giáo: Cầu cho việc sống Tin Mừng: Xin […]

Lịch phụng vụ tháng 6

THÁNG SÁU DƯƠNG LỊCH KÍNH TRÁI TIM CHÚA       Kính nhớ Trái Tim Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa được bày tỏ ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Trái Tim […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt