Lịch phụng vụ tháng 6

THÁNG SÁU DƯƠNG LỊCH

KÍNH TRÁI TIM CHÚA

      Kính nhớ Trái Tim Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa được bày tỏ ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Trái Tim Chúa Giê-su đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy.

Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Tin Kính và ba câu than: “Lạy ơn Trái Tim nhân lành…”

Ý cầu nguyện:

–         Ý chung:Cầu cho những người thất nghiệp : Xin cho những người thất nghiệp có được sự nâng đỡ và tìm được việc làm mà họ cần để có thể sống xứng với nhân phẩm.

–         Ý truyền giáo :Cầu cho lòng tin ở châu Âu : Xin cho châu Âu tìm lại được nguồn cội Kitô giáo của mình nhờ chứng từ đức tin của người tín hữu.

01/6  04  Tr     CHÚA NHẬTVII PHỤC SINH.LỄ CHÚA LÊN TRỜI. Lễ  trọng.Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Xứ Dưỡng Điềm chầu Mình Thánh. Thánh Giuse Túc, giáo dân, tử đạo. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Giút-ti-nô, tử đạo).

Giáo lý – Bài 24 : BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tiếp theo)

1.  Đâu là vị trí của Bí tích Thánh Thể trong Nhiệm cục cứu độ ?

Trong Giao ước cũ, Bí tích Thánh Thể đặc biệt được tượng trưng bằng bữa ăn Vượt qua, được Người Hip-ri cử hành hàng năm với bánh không men, để ghi nhớ ngày ra đi vội vã và giải phóng khỏi đất Ai Cập. Chúa Giêsu đã báo trước về Bí tích này trong giáo huấn của Người, và Người đã thiết lập Bí tích này khi cử hành bữa tiệc ly với các Tông đồ, trong khung cảnh bữa tiệc Vượt qua. Trung thành với lệnh truyền của Chúa : “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cr 11, 24), Hội thánh luôn cử hành Bí tích Thánh Thể, nhất là vào ngày chúa nhật, ngày Phục sinh của Chúa Giêsu.

2.  Bí tích Thánh Thể được cử hành thế nào ?

Bí tích Thánh Thể được cử hành gồm hai phần chính, hợp thành một hành vi phụng tự duy nhất : Phụng vụ Lời Chúa gồm việc công bố và lắng nghe Lời Chúa, và Phụng vụ Thánh Thể gồm việc tiến dâng bánh rượu, kinh nguyện thánh thể (hay anaphore) và hiệp lễ.

3.  Ai là thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể ?

Thừa tác viên Bí tích Thánh Thể là vị tư tế (Giám mục hay linh mục) đã được truyền chức thành sự; vị này cử hành trong cương vị (in Persona) Đức Kitô – Thủ lãnh và nhân danh Hội thánh.

4.  Các chất liệu chính yếu và cần thiết của Bí tích Thánh Thể là gì ?

Các chất liệu đó là bánh mì và rượu nho.

(Bản Toát yếu sách GLHTCG, số 276-279)

02   05    Tr    Thứ Hai.(Tv tuần III).Thánh Mác-xen-li-nô; thánh Phê-rô; thánh Đa-minh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

03    06    Đ     Thứ Ba. Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phaolô Đổng, giáo dân, tử đạo. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

04    07   Tr     Thứ Tư đầu tháng, ngày các gia trưởng.         Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

05    08   Đ     Thứ Năm đầu tháng, ngày các linh mục. Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; thánh Đa-minh Toại, giáo dân; thánh Đa-minh Huyên, giáo dân, tử đạo. Cv 22, 30;23,6-11; Ga 17,20-26.

06    09   Tr     Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giê-su. Thánh Nô-be-tô, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân; thánh Vinh-sơn Dương, giáo dân, tử đạo. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.(Mang chủng).

07   10    Tr      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, ngày các hiền mẫu.Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo. Giỗ Đức Cha Lu-i đờ Cô-man Hành (+1970). Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

*   Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

08    11   Đ      CHÚA NHẬTLỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.Lễ trọng. Nghỉ việc xác.Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Ngày bệnh nhân truyền giáo: các bệnh nhân, người già yếu hãy dâng các đau khổ cầu cho việc truyền giáo. Cầu cho việc học và dạy giáo lý.  Xứ Phúc Hải và họ Bình Sơn (thuộc xứ Yên Thổ) chầu Mình Thánh.Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; (hay Rm 8,8-17) Ga 20,19-23. (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hoặc hát ca tiếp liên.

Giáo lý – Bài 25 : BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tiếp theo)

1.  Tại sao nói Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô ?

Bí tích Thánh Thể là việc tưởng niệm theo nghĩa làm cho hiện diện và hiện tại hoá hy tế thập giá mà Đức Kitô đã dâng lên Chúa Cha, một lần thay cho tất cả, vì nhân loại. Đặc tính hy tế của Bí tích Thánh Thể được biểu lộ trong chính những lời thiết lập : “Đây là Mình Thầy, bị nộp vì anh em” và “Chén này là Giao ước mới trong Máu Thầy, sẽ đổ ra vì anh em” (Lc 22,19-20). Hy tế thập giá và hy tế Thánh Thể là một hy tế duy nhất. Hiến vật và người dâng là một, chỉ khác biệt về cách tiến dâng : cách đổ máu trên thập giá, cách không đổ máu trong Bí tích Thánh Thể.

2.  Hội thánh tham dự vào hy tế Thánh Thể theo cách nào ?

Trong Bí tích Thánh Thể, hy tế của Đức Kitô cũng trở thành hy tế của các chi thể trong Thân Thể Người. Đời sống của các tín hữu, lời ca ngợi, hoạt động, cầu nguyện, lao động của họ được kết hợp với Đức Kitô. Vì là hy tế, Bí tích Thánh Thể cũng được dâng lên thay cho tất cả các tín hữu, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời, như của lễ đền tội cho tất cả mọi người, để đón nhận được từ Thiên Chúa những ích lợi thiêng liêng và trần thế. Hơn nữa, Hội thánh trên trời cũng hiện diện trong lễ dâng của Đức Kitô.

(Bản Toát yếu sách GLHTCG, số 280-281)

LƯU Ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Ki-tô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988, số 99). Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

09   12    X      Thứ Hai, tuần X thường niên. (Tv tuần II). Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh. Kỷ niệm ngày Đức Cha Giáo phận thụ phong linh mục (1990). 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12.

10    13   X      Thứ Ba. 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16.

11    14   Đ      Thứ Tư.Thánh Ba-na-ba, tông đồ. Lễ nhớ.   Cv 11, 21b-26;13,1-3; Mt 10, 7-13.

12    15   X      Thứ Năm.1 V 18,41-46; Mt 5,20-26.

13    16   Tr      Thứ Sáu.Thánh An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.  Thánh Âu-tinh Phan Viết Huy, giáo dân; thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, giáo dân, tử đạo. 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

14    17   X      Thứ Bảy.1 V 19,19-21; Mt 5,33-37.

15    18   Tr      CHÚA NHẬT XI THÖÔØNG NIEÂN.CHÚA BA NGÔI.Lễ trọng. Xứ Như Tân chầu Mình Thánh. Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

Giáo lý – Bài 26 : BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tiếp theo)

1.  Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể như thế nào?

Đức Giêsu Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể một cách độc nhất vô nhị và không thể so sánh được. Thật vậy, Người hiện diện cách đích thực, thực sự và theo bản thể: với Mình và Máu Người, với linh hồn và thần tính của Người. Trong Bí tích Thánh Thể, Đức Kitô trọn vẹn, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện theo cách Bí tích, nghĩa là dưới hình bánh và hình rượu.

2.  Biến đổi bản thể nghĩa là gì ?

Biến đổi bản thểnghĩa là sự biến đổi trọn vẹn bản thể bánh thành bản thể Mình Thánh Đức Kitô, và biến đổi trọn vẹn bản thể rượu thành bản thể Máu Thánh Người. Sự biến đổi này được thực hiện trong Kinh Nguyện Thánh Thể, nhờ tính hữu hiệu của lời Đức Kitô và tác động của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, những đặc tính khả giác bên ngoài của bánh và rượu, nghĩa là các “hình bánh rượu,” vẫn không thay đổi.

3.  Việc bẻ bánh có phân chia Đức Kitô không ?

Việc bẻ bánh không phân chia Đức Kitô. Người hiện diện trọn vẹn và toàn phần trong mỗi hình dạng Thánh Thể, và trong mỗi phần nhỏ của cả hai hình dạng đó.

4.  Sự hiện diện của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể kéo dài bao lâu ?

Sự hiện diện của Đức Kitô kéo dài bao lâu hình bánh ruợu đã truyền phép còn tồn tại.

(Bản Toát yếu sách GLHTCG, số 282-285)

16    19   X      Thứ Hai. (Tv tuần III).Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, giáo dân; thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, giáo dân; thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tưởng, giáo dân, tử đạo. 1 V 21, 1-16; Mt 5,38-42.

17    20   X      Thứ Ba. Thánh Phêrô Đa, giáo dân, tử đạo. 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48

18   21   X      Thứ Tư.2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

19    22   X      Thứ Năm. Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ (Tr).       Hc 48,1-15; Mt 6,7-15.

20    23   X      Thứ Sáu. 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

21    24   Tr      Thứ Bảy. Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ.Lễ nhớ.    2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.  (Hạ chí).

22    25   Tr      CHÚA NHẬTXII THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ. Lễ trọng.Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Xứ Phát Diệm chầu Mình Thánh.Đnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Pao-li-nô, giám mục Nô-la; thánh Gio-an Phi-sơ, giám mục, tử đạo và thánh Tô-ma Mô, tử đạo).

Giáo lý – Bài 27 : BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tiếp theo)

1.  Phải tôn thờ Bí tích Thánh Thể cách nào ?

Đó là sự tôn thờ “latria”, nghĩa là sự tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa, dù trong Thánh lễ, dù ngoài Thánh lễ. Hội thánh bảo quản bánh rượu đã truyền phép một cách cẩn thận tối đa; Hội thánh mang Thánh Thể cho các bệnh nhân, cho những người không có khả năng tham dự Thánh lễ. Hội thánh trưng Thánh Thể cho các tín hữu tôn thờ cách long trọng ; mang Thánh Thể đi rước kiệu và mời gọi mọi người thường xuyên kính viếng và thờ lạy Bí tích cực thánh này, được gìn giữ trong Nhà tạm.

2.  Tại sao Bí tích Thánh Thể là tiệc Vượt qua ?

Bí tích Thánh Thể là tiệc Vượt qua vì khi làm cho cuộc Vượt qua của Người hiện diện một cách Bí tích, Đức Kitô ban cho chúng ta Mình và Máu Người làm của ăn thức uống. Người kết hợp chúng ta với Người và với nhau trong hy tế của Người.

3.  Bàn thờ có ý nghĩa gì ?

Bàn thờlà biểu tượng của chính Đức Kitô, Đấng đang hiện diện như của lễ hiến tế (bàn thờ – hy tế thập giá) và như lương thực thần thiêng được ban tặng cho chúng ta (bàn thờ – bàn tiệc Thánh Thể).

4.  Hội thánh đòi buộc chúng ta phải tham dự Thánh lễ khi nào ?

Hội thánh đòi buộc các tín hữu phải tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và các lễ buộc. Hội thánh cũng khuyên chúng ta tham dự Thánh lễ vào các ngày khác nữa.

(Bản Toát yếu sách GLHTCG, số 286-289)

23    26   X      Thứ Hai. (Tv tuần IV). 2 V 17,5-8.13-15a.18;  Mt 7,1-5.

* Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ. (Tr). Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24    27   Tr      Thứ Ba.SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ.  Lễ trọng.Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25    28   X      Thứ Tư.2 V 22, 8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.

26    29   X      Thứ Năm. Thánh Đa-minh Hê-na-rét Minh, giám mục; thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, thày giảng, tử đạo. Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến thụ phong linh mục (1977).         2 V 24,8-17; Mt 7,21-29.

27  01/6  Tr      Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. Thánh Tô-ma Toán, thày giảng, tử đạo. (Không cử hành lễ thánh Si-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ Hội thánh).

28    02   Tr      Thứ Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.  Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51. (Không cử hành lễ thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo).

*    Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ(Đ). Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29    03   Đ      CHÚA NHẬTXIII THƯỜNG NIÊN. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ.Lễ trọng.Quan thày giáo phận. Quan thày Ban Chấp Hành giáo xứ trong giáo phận. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH TÂM CHÚA.Tất cả các xứ đều chầu Mình Thánh. Cha xứ dâng con chiên cho Thánh Tâm Chúa.  Kỷ niệm  ngày Đức Bê-nê-đích-tô XVI thụ phong linh mục (1951), cầu nguyện cho người. Họ Cầu Mễ (thuộc xứ Bạch Liên) chầu Mình Thánh. Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Giáo lý – Bài 28 : BÍ TÍCH THÁNH THỂ (tiếp theo)

1.  Khi nào chúng ta phải rước lễ ?

Hội thánh khuyên các tín hữu, nếu có đủ điều kiện cần thiết, nên rước lễ mỗi khi tham dự Thánh lễ. Hội thánh buộc chúng ta rước lễ một năm ít là một lần trong mùa Phục sinh.

2.  Phải có những điều kiện nào để rước lễ ?

Để rước lễ, chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Hội thánh Công giáo và sống trong tình trạng ân sủng, nghĩa là phải ý thức mình không có tội trọng. Ai ý thức mình đã phạm một tội trọng, phải lãnh nhận Bí tích Thống hối trước khi rước lễ. Cũng cần phải có sự tịnh tâm và cầu nguyện, giữ sự chay tịnh do Hội thánh qui định và có những thái độ bên ngoài xứng đáng (cử chỉ, cách ăn mặc) biểu lộ lòng tôn kính đối với Đức Kitô.

3.  Việc rước lễ đem lại những hiệu quả gì ?

Việc rước lễ làm tăng triển sự hiệp thông của chúng ta với Đức Kitô và với Hội thánh Người, bảo toàn và canh tân đời sống ân sủng đã nhận được khi lãnh Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức, giúp tăng triển tình yêu đối với tha nhân. Việc rước lễ làm chúng ta nên mạnh mẽ trong đức ái, xoá bỏ các tội nhẹ và gìn giữ chúng ta, trong tương lai, khỏi các tội trọng.

(Bản Toát yếu sách GLHTCG, số 290-292)

30   04    X      Thứ Hai.(Tv tuần I). Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rô-ma (Đ). Thánh Vinh-sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt