Theo Dấu Chân Chúa Giêsu

THEO DẤU CHÂN CHÚA GIÊ-SU
– Hành trình sa mạc dành cho các Huynh Trưởng – Dự Trưởng Xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-Giáo xứ Cồn Thoi
– Địa điểm: Rừng Quốc Gia Cúc Phương
– Ngày 08-08-2022
Tại Cửa Rừng Cúc Phương
Tại khu vực bãi đỗ xe Cúc Phương
Tại khu vực CÂY TRÒ NGÀN NĂM TUỔI
.
.
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt