Thiếu nhi Gx. Cồn Thoi lần Chuỗi Mân Côi trong ngày ” Một Triệu Trẻ Em Lần Chuỗi Mân Côi”

I. Cập nhật một vài hình ảnh Thiếu Nhi Gx. Cồn Thoi lần Chuỗi Mân Côi theo ý Đức Thánh Cha trong ngày  “MỘT TRIỆU TRẺ EM LẦN CHUỖI MÂN CÔI” Cho sự hợp nhất và hoà bình.
Vào 3g30 Pm. Chúa nhật XXIX TN. Ngày 18 tháng 10 năm 2020.
II. Lần chuỗi Mân Côi như thế nào?
1. Dấu Thánh Giá
2. Kinh Tin Kính
3. Kinh Lạy Cha
4. Ba Kinh Kính Mừng
5. Kinh Sáng Danh
6. Đọc Năm Mầu Nhiệm và lần 50 hạt – Sau mỗi Mầu Nhiệm
Kinh Lạy Cha
Mười Kinh Kính Mừng
Kinh Sáng Danh
Lời Nguyện Mân Côi
DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen
Kinh tin kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời Phongxiô-Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thức ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh lẠy cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Kinh kính mỪng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
KINH SÁNG DANH
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI NGUYỆN MÂN CÔI
(hoặc còn gọi là Kinh Fatima)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
MẦU NHIỆM SỰ SÁNG CHUỖI MÂN CÔI CHO TRẺ EM
1. Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan trên sông Gio-đan.
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại Gio-đan. Các tầng trời mở ra và Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình dạng con chim bồ câu trên Chúa Giêsu. Và tiếng của Thiên Chúa Cha trên trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta!” Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta cũng hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúng ta đã trở thành Kitô hữu. Vì vậy, Thiên Chúa nói với mỗi chúng ta: “Con là con yêu dấu của Ta.”
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện với Người : Xin cho tất cả mọi người biết rằng họ cũng có một Cha trên trời, Người yêu thương họ vô cùng.
2. Chúa Giêsu tỏ quyền năng của Người tại đám cưới Cana.
Rượu đã hết. Đức Maria nhìn thấy những gì đã xảy ra và quay sang Chúa Giêsu để nhờ Ngài giúp. Và Chúa Giêsu biến nước thành rượu. Đó là phép lạ công khai đầu tiên của Người.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con nhạy cảm với những người có nhu cầu và sẵn lòng giúp đỡ họ. Xin giúp chúng con cầu nguyện một cách thành tâm và kết hiệp chúng con với Mẹ trong lời khẩn cầu cho những nhu cầu của người khác.
3. Chúa Giêsu công bố Nước Thiên Chúa.
Chúa Giêsu dạy cho mọi người về Thiên Chúa, để họ học hỏi nhằm sống hạnh phúc và bình an. Người kêu gọi mọi người: Hãy hoán cải! Vì Người muốn mỗi một người đều có thể lên thiên đàng.
Chúa Giêsu ơi, chúng con khẩn cầu Người; đừng để chúng con bị điếc trước Lời của Người khi Người nói với chúng con rằng chúng con phải thay đổi cuộc sống và trở thành những con người tốt hơn.
Hãy hoán cải tất cả những ai có sự hận thù trong lòng, hoặc gây chiến và huỷ hoại cuộc sống của người khác.
4. Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Trên đỉnh núi Ta-bo, các môn đệ của Chúa Giêsu được nhìn thoáng qua vinh quang của Người. Khuôn mặt của Người toả sáng như mặt trời và y phục của Người trở nên chói loà, như ánh sáng thuần khiết.
Chúa Giêsu ơi, chúng con khẩn cầu Người: an ủi tất cả những ai bị bệnh hoạn hoặc khổ đau. Hãy cho họ thấy rằng Người luôn ở gần họ và một ngày nào đó sẽ biến nỗi buồn của họ thành niềm vui. Và giúp chúng con làm những hy sinh nhỏ bé với niềm vui lớn lao.
5. Chúa Giêsu ban chính mình cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.
Trong Thánh lễ, phép lại vĩ đại nhất xảy ra. Dưới bàn tay của linh mục, Chúa Giêsu thay đổi miếng bánh thành Thân thể của chính Người và chén rượu thành Máu của chính Người. Và Người cho phép chúng ta nhận lấy Người khi rước lễ. Người muốn được hoàn toàn hợp nhất với chúng ta.
Chúa Giêsu ơi, chúng con cầu xin Người, cho chúng con mỗi ngày mỗi trở nên giống Chúa hơn, mỗi khi chúng con lên rước Chúa,
Xin giúp tất cả các nhà truyền giáo trên thế giới đưa mọi người đến với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để chính Người có thể biến đổi họ và liên kết họ trong cộng đồng lớn rộng của Giáo hội.
TRẺ EM TẬN HIẾN ĐỨC MẸ
Maria, Mẹ của con,
Tràn đầy niềm vui, con đến với Mẹ ngày hôm nay, để con tận hiến trái tim cho Mẹ.
Con dâng cho Mẹ tất cả những gì con có và những việc con làm, tất cả đời con.
Con mang đến Mẹ tất cả những người con mang trong trái tim mình: Cha mẹ, anh chị em, bạn bè và cả những người đã làm con tổn thương.
Xin Người là Mẹ chúng con, chúc lành và bảo vệ chúng con. Là con của Mẹ, con muốn yêu Mẹ và cầu nguyện trung thành.
Mỗi ngày con muốn nhớ con thuộc về Mẹ.
Lạy mẹ, con là của Mẹ bây giờ và hằng hữu. Qua Mẹ và với Mẹ, con muốn luôn luôn thuộc về Chúa Giêsu. Amen.

+ Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt