Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Cồn Thoi thu gom ve chai

Cập nhật một vài hình ảnh các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện – Giáo xứ Cồn Thoi đi thu gom ve chai. Sáng Chúa Nhật VI Phục Sinh. Ngày 09/5/2021.

Cha phó xứ Cồn Thoi-Máctinô Phạn Ngọc Khanh căn dặn các em trước khi đi thu gom ve chai

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt