Chuyên mục: Thông báo

Thông Báo về Chương Trình giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY GIÁO XỨ CỒN THOI 09-04-2019 (thứ 3, sau CN V MC)   BUỔI SÁNG   08g00-08g45                           : Nguyện kinh, Ngắm Rằng (45ph) 08g45-09g30                           : Sám hối cộng đồng (45ph) 09g30-09g45                           : Giải lao (15ph) 09g45-10g45                           : Giảng Tĩnh Tâm (60ph) 10g45-11g15                           : Chầu Thánh Thể (30ph) 11g15                                      : […]

Thông Báo-Dành cho Ngành Hiệp Sỹ

  CÁC BẠN NGÀNH HIỆP SĨ  XỨ ĐOÀN TÔMA TRẦN VĂN THIỆN – GIÁO XỨ CỒN THOI   Các bạn Ngành Hiệp sĩ rất thân mến! Ngành Hiệp sĩ chúng ta sẽ chuyển thời gian học Giáo lý vào các buổi chiều Chúa Nhật, bắt đầu từ Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 17/03/2019. Thời […]

Tĩnh Tâm Mùa Chay tại giáo xứ Cồn Thoi năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY GIÁO XỨ CỒN THOI 14-03-2018 (thứ 4, sau CN IV MC)   BUỔI SÁNG   -08g00-08g45 : Nguyện kinh, Ngắm Rằng. -08g45-09g30 : Sám hối cộng đồng. -09g30-09g45: Giải lao. -09g45-10g45: Giảng Tĩnh Tâm. –10g45-11g15: Chầu Thánh Thể. –11g15: Nghỉ trưa.   BUỔI CHIỀU   –1g45: Chuông báo. –2g15-2g45: […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt